• EN
 • PL
 • Financial reports

  Raport Kwartalny nr 19/2016

  Raport kwartalny za okres od 01.07.2016 do 30.09.2016 r.
  Data: 2016-11-14 16:16:26

  Zarząd Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2016 roku.

  Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  Załączniki:
  Raport kwartalny za okres od 01.07.2016 do 30.09.2016 r.

  Raport numer 17/2016

  Jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2016 roku.
  Data: 2016-08-16 19:33:51

  Zarząd Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2016 roku.

  Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  Załączniki:
  Optizen Labs – raport 2Q 2016

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis, Prezes Zarządu
  • Maciej Soprych, Członek Zarządu

  Raport EBI numer 9/2016

  Skonsolidowany raport roczny za 2015 rok

  Zarząd Spółki Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Optizen Labs S.A. za 2015 rok.
  Podstawa prawna: § 5 Załącznika Nr 3 “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

  Załączniki:

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Łukasz Kawęcki – Członek Zarządu

  Raport EBI numer 8/2016

  Jednostkowy raport roczny za 2015 rok

  Zarząd Spółki Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny Emitenta za rok obrotowy 2015.
  Podstawa prawna: § 5 Załącznika Nr 3 “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  Załączniki:

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Łukasz Kawęcki – Członek Zarządu

  Raport EBI numer 6/2016

  Zarząd Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2016 roku.

  Podstawa prawna:
  § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  Załączniki:

  Raport EBI numer 3/2016

  Przedłużenie umowy z Autoryzowanym Doradcą

  Zarząd Optizen Labs Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 2 marca 2016 roku został obustronnie podpisany aneks nr 1 z dnia 2 marca 2016 r. do umowy z dnia 2 marca 2015 r. na świadczenie usług autoryzowanego doradcy w alternatywnym systemie obrotu, zgodnie z którym umowa z dnia 2 marca 2015 r. została zawarta na czas nieokreślony.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Raport EBI numer 2/2016

  Zarząd Spółki Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie jako załącznik do niniejszej wiadomości przekazuje raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za okres IV kwartału 2015 r.

  Podstawa prawna:
  §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załączniki:

  Raport EBI numer 32/2015

  Zarząd Spółki Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie jako załącznik do niniejszej wiadomości przekazuje raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za okres III kwartału 2015 r.

  Podstawa prawna:
  §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załączniki:

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

  Raport EBI numer 28/2015

  Raport okresowy za II kwartał 2015 r.

  Zarząd Spółki Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie jako załącznik do niniejszej wiadomości przekazuje raport kwartalny za okres II kwartału 2015 r.

  Podstawa prawna:
  §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


  Załączniki:

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Łukasz Kawęcki – Członek Zarządu

  Raport EBI numer 25/2015

  Skonsolidowany raport roczny za 2014 rok

  Zarząd Spółki Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Optizen Labs S.A. za 2014 rok.

  Podstawa prawna: § 5 Załącznika Nr 3 “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

  Załączniki:

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Łukasz Kawęcki – Członek Zarządu