• EN
 • PL
 • Financial reports

  Raport EBI numer 3/2016

  Przedłużenie umowy z Autoryzowanym Doradcą

  Zarząd Optizen Labs Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 2 marca 2016 roku został obustronnie podpisany aneks nr 1 z dnia 2 marca 2016 r. do umowy z dnia 2 marca 2015 r. na świadczenie usług autoryzowanego doradcy w alternatywnym systemie obrotu, zgodnie z którym umowa z dnia 2 marca 2015 r. została zawarta na czas nieokreślony.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Raport EBI numer 2/2016

  Zarząd Spółki Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie jako załącznik do niniejszej wiadomości przekazuje raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za okres IV kwartału 2015 r.

  Podstawa prawna:
  §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załączniki:

  Raport EBI numer 32/2015

  Zarząd Spółki Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie jako załącznik do niniejszej wiadomości przekazuje raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za okres III kwartału 2015 r.

  Podstawa prawna:
  §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załączniki:

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

  Raport EBI numer 28/2015

  Raport okresowy za II kwartał 2015 r.

  Zarząd Spółki Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie jako załącznik do niniejszej wiadomości przekazuje raport kwartalny za okres II kwartału 2015 r.

  Podstawa prawna:
  §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


  Załączniki:

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Łukasz Kawęcki – Członek Zarządu

  Raport EBI numer 25/2015

  Skonsolidowany raport roczny za 2014 rok

  Zarząd Spółki Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Optizen Labs S.A. za 2014 rok.

  Podstawa prawna: § 5 Załącznika Nr 3 “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

  Załączniki:

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Łukasz Kawęcki – Członek Zarządu

  Raport EBI numer 24/2015

  Jednostkowy raport roczny za 2014 rok

  Zarząd Spółki Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny Emitenta za rok obrotowy 2014.

  Podstawa prawna: § 5 Załącznika Nr 3 “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  Załączniki:

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Łukasz Kawęcki – Członek Zarządu

  Raport EBI numer 21/2015

  Jednostkowy i skonsolidowany raport za I kwartał 2015 roku

  Zarząd Spółki Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie jako załącznik do niniejszej wiadomości przekazuje raport kwartalny za okres I kwartału 2015 r.

  Podstawa prawna:
  §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załączniki:

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Łukasz Kawęcki – Członek Zarządu

  Raport EBI numer 8/2015

  Jednostkowy i skonsolidowany raport za IV kwartał 2014 roku

  Zarząd Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za IV kwartał 2014 roku.

  Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  Załączniki:

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Łukasz Kawęcki – Członek Zarządu

  Jednostkowy i skonsolidowany raport za III kwartał 2014 roku

  Zarząd Optizen Labs S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za III kwartał 2014 roku.

  Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  Załączniki:

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

  Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2013 r.

  Zarząd Optizen Labs S.A. przekazuje w załączeniu Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.

  Grupa Kapitałowa Optizen Labs S.A. Raport roczny za 2013 r.

  Opinia i raport biegłego rewidenta Raport skonsolidowany za 2013 r.

  Opinia i raport biegłego rewidenta Raport jednostkowy za 2013 r.

  Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 (“Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu