• EN
 • PL
 • Financial reports

  Raport kwartalny za III kw. 2013

  Zarząd Optizen Labs S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za okres od 01.07.2013 do 30.09.2013.

  Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 (“Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  Załączniki:

  Raport kwartalny III kw. 2013

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

  Raport kwartalny za II kw. 2013

  Zarząd Optizen Labs S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za okres od 01.04.2013 do 30.06.2013.

  Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  Załączniki:

  Raport kwartalny II kw. 2013

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

  Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2012 r.

  Zarząd Optizen Labs S.A. przekazuje w załączeniu Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 r.

  Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 (“Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  Załączniki:

  Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2012 r.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

   

  Raport kwartalny za I kw. 2013

  Zarząd Optizen Labs S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013.

  Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 (“Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  Załączniki:

  Raport kwartalny I kw. 2013

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

  Raport kwartalny za IV kw. 2012

  Zarząd Optizen Labs S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za okres od 01.10.2012 do 31.12.2012.

  Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  Załączniki:

  Raport kwartalny IV kw. 2012

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

  Raport kwartalny za III kw. 2012

  Raport kwartalny za III kw. 2012

  Zarząd Optizen Labs S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za okres od 01.07.2012 do 30.09.2012.

  Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 (“Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  Załączniki:

  OL Raport 3Q2012.pdf

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

  Raport kwartalny za II kw. 2012

  Raport kwartalny za II kw. 2012

  Zarząd Optizen Labs S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za okres od 01.04.2012 do 30.06.2012.

  Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 (“Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  Załączniki:

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

  Korekta raportu rocznego za 2011 r.

  Zarząd Optizen Labs S.A. przekazuje w załączeniu korektę raportu rocznego za okres od 01.01.2011 do31.12.2011, opublikowanego w dniu 17 czerwca 2012 roku.

  Publikacja korekty wynika z faktu, iż:

  1. poprzedni komunikat EBI nr 19/2012 zawierający raport roczny za 2011 r. został omyłkowo oznaczony jako “raport bieżący”. Błąd ten mógłby w przyszłości sprawiać trudności w sprawnym odnalezieniu raportu rocznego w systemie EBI;
  2. w załączniku “OL Raport roczny 2011.pdf” do poprzedniego raportu EBI nr 19/2012, w części dotyczącej sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok (str. 35), zamieszczono błędną strukturę akcjonariatu Emitenta na dzień bilansowy, tj. na dzień 31 grudnia 2011 roku. W strukturze tej omyłkowo pominięto Noble Funds TFI S.A. wraz z zarządzanymi przez nie funduszami.

  Niniejszy raport różni się zatem od poprzedniego raportu nr 19/2012 oznaczeniem jako “raport okresowy” oraz zawiera zaktualizowany załącznik zawierający poprawną strukturę akcjonariatu Emitenta na dzień bilansowy 31 grudnia 2011 roku.

  Pozostałe elementy raportu rocznego za rok 2011 pozostały niezmienione.

  Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 (“Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  Załączniki:

   

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

  Raport roczny za 2011 r.

  Zarząd Optizen Labs S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r.

  Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 (“Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  Załączniki:

   

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

  Raport kwartalny za I kw. 2012

  Zarząd Optizen Labs S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za okres od 01.01.2012 do 31.03.2012.

  Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 (“Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  Załączniki:

   

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu