• EN
 • PL
 • Financial reports

  Raport roczny za 2011 r.

  Zarząd Optizen Labs S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r.

  Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 (“Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  Załączniki:

   

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

  Raport kwartalny za I kw. 2012

  Zarząd Optizen Labs S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za okres od 01.01.2012 do 31.03.2012.

  Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 (“Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  Załączniki:

   

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu