• EN
 • PL
 • Raporty finansowe

  Raport Kwartalny nr 2/2021

  Warszawa, 2021-02-12 18:46:05

  Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2020 r.

  Zarząd Spółki OPTIZEN – LABS S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny Emitenta za okres od 01.010.2020 roku do 31.12.2020 roku.

  Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załącznik: raport za IV q 2020 OPTIZEN

  Raport Kwartalny nr 19/2020

  Warszawa, 2020-11-13 16:32:00

  Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2020 r.

  Zarząd Spółki OPTIZEN – LABS S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny Emitenta za okres od 01.07.2020 roku do 30.09.2020 roku.

  Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załącznik: OPT -3Q 2020

  Raport kwartalny nr 16/2020

  Warszawa, 2020-08-13 18:57:24

  Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2020 r.

  Zarząd Spółki OPTIZEN – LABS S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny Emitenta za okres od 01.04.2020 roku do 30.06.2020 roku.

  Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załącznik: OPT -raport okresowy II Q 2020

  Raport roczny nr 12/2020

  Warszawa, 2020-07-30 17:40:15

  Jednostkowy raport roczny spółki OPTIZEN LABS S.A. za 2019 rok

  Zarząd OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje jednostkowy raport roczny Spółki OPTIZEN LABS S.A. za 2019 rok.

  Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt.2 oraz ust.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  Załączniki:

  Stanowisko zarządu Optizen Labs S.A

  Jednostkowe_SF_OLSA 2019

  Sprawozdanie z badania OPTIZEN LABS SA_2019-sig

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Optizen Labs SA w roku 2019

  Raport roczny nr 11/2020

  Warszawa, 2020-07-30 17:34:09

  Skonsolidowany raport roczny spółki OPTIZEN LABS S.A. za 2019 rok

  Zarząd OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport roczny Spółki OPTIZEN LABS S.A. za 2019 rok.

  Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt.2 oraz ust.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  Załączniki:

  Skonsolidowane_SF_OLSA 2019

  Sprawozdanie z badania skonsolidowanego SF OPIZEN LABS_2019-sig

  Sprawozdanie Grupy Kapitałowej Optizen Labs SA za 2019

  Raport kwartalny nr 4/2020

  Warszawa, 2020-05-21

  Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2020 r.

  Zarząd Spółki OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny Emitenta za okres od 01.01.2020 roku do 31.03.2020 roku.

  Załączniki: OPT raport I Q 2020

  Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Raport kwartalny nr 2/2020

  Warszawa, 2020-02-13  godz. 16:52:45

  Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2019 r.

  Zarząd Spółki OPTIZEN – LABS S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny Emitenta za okres od 01.10.2019 roku do 31.12.2019 roku.

  Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załącznik: Raport Q4 2019 OPTIZEN LABS- final_13.02.2020

  Raport kwartalny nr 13/2019

  Warszawa, 14 listopada 2019, godz. 16:55:59

  Zarząd Spółki OPTIZEN – LABS S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny Emitenta za okres od 01.07.2019 roku do 30.09.2019 roku.

  Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załącznik:  OPT -raport III Q 2019

  Raport kwartalny nr 12/2019

  Warszawa, 2019-08-14 16:36:13

  Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2019 r.

  Zarząd Spółki OPTIZEN – LABS S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny Emitenta za okres od 01.04.2019 roku do 30.06.2019 roku.

  Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załącznik: OPTIZEN LABS S.A – raport za Q2 2019

  Raport roczny nr 8/2019

  Warszawa, dn. 2019-05-31 20:03:18

  Korekta raportu rocznego jednostkowego za 2018 rok

  Zarząd Optizen Labs SA z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu korektę raportu rocznego jednostkowego za rok obrotowy 2018 opublikowanego w dniu 28 maja 2019 roku.

  Zarząd Spółki wyjaśnia, iż publikując raport jednostkowy za rok 2018 (raport nr 5/2019), nie dołączył załącznika ze stanowiskiem Zarządu w kwestii zastrzeżenia zgłoszonego przez audytora.

  W pozostałym zakresie raport jednostkowy roczny bez zmian.

  W związku z powyższym Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje skorygowany jednostkowy raport roczny za rok 2018.

  Podstawa prawna: § 5. ust. 1. pkt 2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załącznik: STANOWISKO ZARZĄDU OPTIZEN LABS S.A. odnośnie zastrzeżenia biegłego rewidenta 1