• EN
 • PL
 • Financial reports

  Jednostkowy raport roczny spółki OPTIZEN LABS S.A. za 2017 rok

  Warszawa, 2018-06-01 , godz. 17:30:37

  Zarząd OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje jednostkowy raport roczny Spółki OPTIZEN LABS S.A. za 2017 rok.

  Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt.2 i ust.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  Załączniki:

  Jednostkowy raport roczny za 2017

  Załącznik nr 1 – Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe 2017-12-31

  Załącznik nr 2 – Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki 2017-12-31

  Załącznik nr 3 – Opinia i raport biegłego rewidenta w sprawie sprawozdania jednostkowego OL SA

  Skonsolidowany raport roczny spółki OPTIZEN LABS S.A. za 2017 rok

  Warszawa, 2018-06-01 , godz. 17:25:33

  Zarząd OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport roczny Spółki OPTIZEN LABS S.A. za 2017 rok.

  Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt.2 oraz ust.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

   

  Załączniki:

  Skonsolidowany raport roczny 2017

  Załącznik nr 1 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2017-12-31

  Załącznik nr 2 – Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Optizen Labs SA za 2017

  Załącznik nr 3 – Opinia i raport biegłego rewidenta w sprawie sprawozdania skonsolidowanego za rok 2017

  Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2018 r.

  Warszawa, data: 15.05.2018, godzina 15:51

  Zarząd Spółki OPTIZEN – LABS S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny Emitenta za okres od 01.01.2018 roku do 31.03.2018 roku.

  Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załącznik: Optizen Labs raport kwartalny za 1Q2018

  Raport kwartalny za IV kwartał 2017 r.

  Data: 2018-02-14 godz. 16:41

  Zarząd Spółki OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje raport kwartalny Emitenta za okres od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 roku.

  Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załączniki:

  Optizen – raport za 4Q2017

  Raport kwartalny za III kwartał 2017 r.

  Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 02.11.2017 roku

  Data: 2017-11-02 17:58:24

  Zarząd Spółki OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje raport kwartalny Emitenta za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 roku.

  Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załączniki:
  OPT – raport za 3Q2017

  Raport Kwartalny za II Kwartał 2017 r.

  Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 31.07.2017 roku

  Data: 2017-08-14 18:06:03

  Zarząd Spółki OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje raport kwartalny Emitenta za okres od 01.04.2017 r. do 30.06.2017 roku.

  Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załączniki:
  OPT – raport za 2Q2017

  Raport roczny skonsolidowany nr 6/2017

  Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej OPTIZEN LABS S.A. za 2016 rok
  Data: 2017-05-26 18:24:43

  Zarząd OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej OPTIZEN LABS S.A. za 2016 rok.

  Podstawa prawna:
  § 5 ust.1 pkt.2 , ust.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” 

  Załączniki:
  Skonsolidowany raport roczny 2016
  Załącznik nr 1 – Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2016-12-31
  Załącznik nr 2 – Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej 2016-12-31
  Załącznik nr 3 – Opinia i raport biegłego rewidenta w sprawie sprawozdania skonsolidowanego za rok 2016

  Raport jednostkowy nr 5/2017

  Jednostkowy raport roczny spółki OPTIZEN LABS S.A. za 2016 rok
  Data: 2017-05-26 17:31:35

  Zarząd OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje jednostkowy raport roczny Spółki OPTIZEN LABS S.A. za 2016 rok.

  Podstawa prawna:
  § 5 ust.1 pkt.2 , ust.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  Załączniki:
  Jednostkowy raport roczny za rok 2016
  Załącznik nr 1 – Jednostkowe sprawozdanie finansowe 2016-12-31
  Załacznik nr 2 – Sprawozdanie z działalności spółki 2016-12-31
  Załacznik nr 3 – Opinia i raport biegłego rewidenta w sprawie sprawozdania jednostkowego OL SA za rok 2016

  Raport Kwartalny nr 4/2017

  Raport jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2017 r.
  Data: 2017-05-15 17:54:35

  Zarząd Spółki OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny Emitenta za okres od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 roku.

  Podstawa prawna:
  §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załączniki:
  Raport kwartalny za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017 r.

  Raport Kwartalny nr 2/2017

  Jednostkowy i skonsolidowany raport za IV kwartał 2016 roku.
  Data: 2017-02-14 15:25:23

  Zarząd Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2016 roku.

  Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  Załączniki:
  Raport kwartalny za okres od 01.10.2016 do 31.12.2016 r.