• EN
 • PL
 • Financial reports

  Raport kwartalny nr 13/2019

  Warszawa, 14 listopada 2019, godz. 16:55:59

  Zarząd Spółki OPTIZEN – LABS S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny Emitenta za okres od 01.07.2019 roku do 30.09.2019 roku.

  Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załącznik:  OPT -raport III Q 2019

  Raport kwartalny nr 12/2019

  Warszawa, 2019-08-14 16:36:13

  Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2019 r.

  Zarząd Spółki OPTIZEN – LABS S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny Emitenta za okres od 01.04.2019 roku do 30.06.2019 roku.

  Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załącznik: OPTIZEN LABS S.A – raport za Q2 2019

  Raport roczny nr 8/2019

  Warszawa, dn. 2019-05-31 20:03:18

  Korekta raportu rocznego jednostkowego za 2018 rok

  Zarząd Optizen Labs SA z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu korektę raportu rocznego jednostkowego za rok obrotowy 2018 opublikowanego w dniu 28 maja 2019 roku.

  Zarząd Spółki wyjaśnia, iż publikując raport jednostkowy za rok 2018 (raport nr 5/2019), nie dołączył załącznika ze stanowiskiem Zarządu w kwestii zastrzeżenia zgłoszonego przez audytora.

  W pozostałym zakresie raport jednostkowy roczny bez zmian.

  W związku z powyższym Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje skorygowany jednostkowy raport roczny za rok 2018.

  Podstawa prawna: § 5. ust. 1. pkt 2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załącznik: STANOWISKO ZARZĄDU OPTIZEN LABS S.A. odnośnie zastrzeżenia biegłego rewidenta 1

  Raport roczny nr 7/2019

  Warszawa, dn. 2019-05-31 19:55:26

  Korekta raportu rocznego skonsolidowanego za 2018 rok

   

  Zarząd Optizen Labs SA z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu korektę raportu rocznego skonsolidowanego za rok obrotowy 2018 opublikowanego w dniu 28 maja 2019 roku.

  Zarząd Spółki wyjaśnia, iż publikując raport skonsolidowany za rok 2018 (raport nr 4/2019), nie dołączył załącznika ze stanowiskiem Zarządu w kwestii zastrzeżenia zgłoszonego przez audytora.

  W pozostałym zakresie raport skonsolidowany roczny bez zmian.

  W związku z powyższym Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje skorygowany skonsolidowany raport roczny za rok 2018.

  Podstawa prawna: § 5. ust. 1. pkt 2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załącznik: STANOWISKO ZARZĄDU OPTIZEN LABS S.A. odnośnie zastrzeżenia biegłego rewidenta

  Raport okresowy nr 5/2019

  Warszawa, 2019-05-28 19:03:26

  Jednostkowy raport roczny spółki OPTIZEN LABS S.A. za 2018 rok

  Zarząd Spółki OPTIZEN – LABS S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje jednostkowy raport roczny Spółki OPTIZEN LABS S.A. za 2018 rok

  Podstawa prawna: §5 ust.2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załączniki:

   

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Optizen Labs s a w roku 2018_28.05.2019

  sprawozdanie z badania OPTIZEN LABS_2018_20190528

  Optizen Jednostkowy raport Roczny za 2018

  Jednostkowe_SF_OLSA20181231_20190528

  Raport okresowy nr 4/2019

  Warszawa, 2019-05-28 18:47:05

  Skonsolidowany raport roczny spółki OPTIZEN LABS S.A. za 2018 rok

  Zarząd Spółki OPTIZEN – LABS S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport roczny Spółki OPTIZEN LABS S.A. za 2018 rok

  Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załączniki:

  sprawozdanie z badania SKONS. SF OPTIZEN LABS_2018_20190528

  Sprawozdanie Grupy Kapitałowej Optizen Labs SA za 2018_JC_28.05.2019

  Optizen skonsolidowany raport roczny 2018 (2)

  Skonsolidowane_SF_OLSA20181231_20190525_skoryg

  Raport Kwartalny nr 3/2019

  Warszawa, 2019.05.14, godz. 17:56:05

  Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2019 r.

  Zarząd Spółki OPTIZEN – LABS S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny Emitenta za okres od 01.01.2019 roku do 31.03.2019 roku.

  Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załącznik: OPT – raport z działalności Spółki_IQ_2019

  Raport kwartalny nr 2/2019

  Warszawa, 2019.02.14, godz. 15:46:04

  Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2018 r.

  Zarząd Spółki OPTIZEN – LABS S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny Emitenta za okres od 01.10.2018 roku do 31.12.2018 roku.

  Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załącznik: OPT -raport draft Q4 2018

  Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2018 r.

  Warszawa, 2018-11-14 16:55:32

  Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2018 r.

  Zarząd Spółki OPTIZEN – LABS S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny Emitenta za okres od 01.07.2018 roku do 30.09.2018 roku.

  Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załączniki: OPT-raport 3Q 2018

  Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2018 r.

  Warszawa, 2018-08-14 13:08:25

  Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2018 r.

   

  Zarząd Spółki OPTIZEN – LABS S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny Emitenta za okres od 01.04.2018 roku do 30.06.2018 roku.

  Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

   

  Załączniki: Optizen Labs raport kwartalny za 2 Q 2018