• EN
 • PL
 • Financial reports

  Raport Kwartalny nr 3/2022

  Warszawa, 2022-02-13 10:24:08

  Raport okresowy za IV kwartał 2021 r.

  Zarząd Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) przekazuje w załączeniu raport kwartalny Spółki za IV kwartał 2021 r. Jest to pierwszy raport jednostkowy, z uwagi na zbycie wraz ze Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa również udziałów w byłej spółce zależnej pod firmą M-Concepts sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

  Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załącznik: OPT_raport_4Q2021_r

  Raport Kwartalny nr 19/2021

  Warszawa, 2021-11-12 18:26:38

  Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2021 r.

  Zarząd Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport kwartalny Spółki za III kwartał 2021 r.

  Załącznik: OPT raport 3Q2021 r

  Raport Kwartalny nr 16/2021

  Warszawa, 2021-08-13 18:07:06

  Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2021 r.

  Zarząd Spółki OPTIZEN – LABS S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny Emitenta za okres od 01.04.2021 roku do 30.06.2021 roku.

  Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załącznik: OPT raport 2Q2021

  Raport Roczny nr 5/2021

  Warszawa, 2021-05-28 18:22:02

  Jednostkowy raport roczny spółki OPTIZEN LABS S.A. za 2020 rok

  Zarząd OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje jednostkowy raport roczny Spółki OPTIZEN LABS S.A. za 2020 rok.

  Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt.2 oraz ust.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  Załączniki:

  Optizen Jednostkowy raport Roczny za 2020r

  Sprawozdanie z badania_ OPTIZEN LABS S.A._2020-sig

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Optizen Labs s a w roku 2020

   

  Raport Roczny nr 4/2021

  Warszawa, 2021-05-28 18:14:10

  Skonsolidowany raport roczny spółki OPTIZEN LABS S.A. za 2020 rok

  Zarząd OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport roczny Spółki OPTIZEN LABS S.A. za 2020 rok.

  Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt.2 oraz ust.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  Załączniki:

  Optizen skonsolidowany raport roczny 2020r

  Sprawozdanie z badania skonsolidowanego SF OPTIZEN LABS_2020-sig

  Sprawozdanie Grupy Kapitałowej Optizen Labs SA za 2020_JC_signed

  Raport Kwartalny nr 3/2021

  Warszawa, 2021-05-14 18:09:59

  Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2021 r.

  Zarząd Spółki OPTIZEN – LABS S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny Emitenta za okres od 01.01.2021 roku do 31.03.2021 roku.

  Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załącznik: OPT raport 1Q2021 (4)

  Raport Kwartalny nr 2/2021

  Warszawa, 2021-02-12 18:46:05

  Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2020 r.

  Zarząd Spółki OPTIZEN – LABS S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny Emitenta za okres od 01.010.2020 roku do 31.12.2020 roku.

  Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załącznik: raport za IV q 2020 OPTIZEN

  Raport Kwartalny nr 19/2020

  Warszawa, 2020-11-13 16:32:00

  Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2020 r.

  Zarząd Spółki OPTIZEN – LABS S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny Emitenta za okres od 01.07.2020 roku do 30.09.2020 roku.

  Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załącznik: OPT -3Q 2020

  Raport kwartalny nr 16/2020

  Warszawa, 2020-08-13 18:57:24

  Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2020 r.

  Zarząd Spółki OPTIZEN – LABS S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny Emitenta za okres od 01.04.2020 roku do 30.06.2020 roku.

  Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załącznik: OPT -raport okresowy II Q 2020

  Raport roczny nr 12/2020

  Warszawa, 2020-07-30 17:40:15

  Jednostkowy raport roczny spółki OPTIZEN LABS S.A. za 2019 rok

  Zarząd OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje jednostkowy raport roczny Spółki OPTIZEN LABS S.A. za 2019 rok.

  Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt.2 oraz ust.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  Załączniki:

  Stanowisko zarządu Optizen Labs S.A

  _Jednostkowe_SF_OLSA 2019

  Sprawozdanie z badania OPTIZEN LABS SA_2019-sig

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Optizen Labs SA w roku 2019