• EN
 • PL
 • Financial reports

  Jednostkowy i skonsolidowany raport za III kwartał 2014 roku

  Zarząd Optizen Labs S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za III kwartał 2014 roku.

  Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  Załączniki:

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

  Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2013 r.

  Zarząd Optizen Labs S.A. przekazuje w załączeniu Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.

  Grupa Kapitałowa Optizen Labs S.A. Raport roczny za 2013 r.

  Opinia i raport biegłego rewidenta Raport skonsolidowany za 2013 r.

  Opinia i raport biegłego rewidenta Raport jednostkowy za 2013 r.

  Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 (“Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

  Skonsolidowany i jednostkowy raport za I kwartał 2014 roku

  Zarząd Optizen Labs S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za I kwartał 2014 roku.

  Podstawa prawna:
  § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  Załączniki:

  Skonsolidowany i jednostkowy raport za I kwartał 2014 roku

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

  Skonsolidowany i jednostkowy raport za IV kwartał 2013 roku

  Zarząd Optizen Labs S.A. podaje w załączeniu do publicznej wiadomości Skonsolidowany i jednostkowy raport za IV kwartał 2013 roku.

  Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załączniki:

  Skonsolidowany i jednostkowy raport za IV kwartał 2013 roku

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

  Raport kwartalny za III kw. 2013

  Zarząd Optizen Labs S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za okres od 01.07.2013 do 30.09.2013.

  Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 (“Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  Załączniki:

  Raport kwartalny III kw. 2013

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

  Raport kwartalny za II kw. 2013

  Zarząd Optizen Labs S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za okres od 01.04.2013 do 30.06.2013.

  Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  Załączniki:

  Raport kwartalny II kw. 2013

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

  Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2012 r.

  Zarząd Optizen Labs S.A. przekazuje w załączeniu Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 r.

  Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 (“Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  Załączniki:

  Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2012 r.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

   

  Raport kwartalny za I kw. 2013

  Zarząd Optizen Labs S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013.

  Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 (“Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  Załączniki:

  Raport kwartalny I kw. 2013

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

  Raport kwartalny za IV kw. 2012

  Zarząd Optizen Labs S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za okres od 01.10.2012 do 31.12.2012.

  Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  Załączniki:

  Raport kwartalny IV kw. 2012

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

  Raport kwartalny za III kw. 2012

  Raport kwartalny za III kw. 2012

  Zarząd Optizen Labs S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za okres od 01.07.2012 do 30.09.2012.

  Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 (“Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  Załączniki:

  OL Raport 3Q2012.pdf

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu