Raport Kwartalny nr 3/2021

Warszawa, 2021-05-14 18:09:59

Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2021 r.

Zarząd Spółki OPTIZEN – LABS S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny Emitenta za okres od 01.01.2021 roku do 31.03.2021 roku.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załącznik: OPT raport 1Q2021 (4)