Raport Kwartalny nr 2/2021

Warszawa, 2021-02-12 18:46:05

Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2020 r.

Zarząd Spółki OPTIZEN – LABS S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny Emitenta za okres od 01.010.2020 roku do 31.12.2020 roku.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załącznik: raport za IV q 2020 OPTIZEN