Raport Roczny nr 4/2021

Warszawa, 2021-05-28 18:14:10

Skonsolidowany raport roczny spółki OPTIZEN LABS S.A. za 2020 rok

Zarząd OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport roczny Spółki OPTIZEN LABS S.A. za 2020 rok.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt.2 oraz ust.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Optizen skonsolidowany raport roczny 2020r

Sprawozdanie z badania skonsolidowanego SF OPTIZEN LABS_2020-sig

Sprawozdanie Grupy Kapitałowej Optizen Labs SA za 2020_JC_signed