Raport jednostkowy nr 5/2017

Jednostkowy raport roczny spółki OPTIZEN LABS S.A. za 2016 rok
Data: 2017-05-26 17:31:35

Zarząd OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje jednostkowy raport roczny Spółki OPTIZEN LABS S.A. za 2016 rok.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt.2 , ust.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:
Jednostkowy raport roczny za rok 2016
Załącznik nr 1 – Jednostkowe sprawozdanie finansowe 2016-12-31
Załacznik nr 2 – Sprawozdanie z działalności spółki 2016-12-31
Załacznik nr 3 – Opinia i raport biegłego rewidenta w sprawie sprawozdania jednostkowego OL SA za rok 2016