Raport Kwartalny nr 4/2017

Raport jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2017 r.
Data: 2017-05-15 17:54:35

Zarząd Spółki OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny Emitenta za okres od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
Raport kwartalny za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017 r.