Raport EBI numer 5/2013

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Optizen Labs S.A. informuje, iż w dniu 5 grudnia 2012 roku Pan Adam Wojdyło z przyczyn osobistych złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta z dniem 5 grudnia 2012 roku.

Dotychczas w jego miejsce nie został powołany nowy członek Rady Nadzorczej. Podmiotem uprawnionym do powoływania członków Rady Nadzorczej jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu