Raport EBI numer 8/2013

Zmiana adresu siedziby Spółki

Zarząd Optizen Labs S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 1.03.2013 Spółka otrzymała postanowienie z Sądu Rejestrowego w sprawie zmiany adresu siedziby Spółki. Obecny adres to:

ul. Wita Stwosza 18
02-661 Warszawa

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu