Raport EBI numer 2/2013

Zmiana adresu korespondencyjnego Spółki

Zarząd Optizen Labs S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż siedziba Spółki została przeniesiona pod nowy adres korespondencyjny: ul. Wita Stwosza 18, 02-661 Warszawa. Zmiana adresu siedziby Spółki nie została jeszcze zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. O rejestracji nowego adresu w KRS Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu