Raport EBI numer 28/2012

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd Optizen Labs S.A. informuje, iż w dniu 14 listopada 2012 roku Pan Jacek Murawski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta z dniem 14 listopada 2012 roku.

Jednocześnie w dniu 14 listopada 2012 roku Emitent otrzymał informację od MCI. Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, który działając na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Emitenta powołał Pana Piotra Pajewskiego (do dnia 8 listopada pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta) na funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta na wspólną kadencję razem z pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu