Raport EBI numer 1/2013

Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

Zarząd Optizen Labs S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 4 stycznia 2013 roku powziął informację o zejściu przez Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez Noble Funds TFI S.A. poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Załączniki:

Zawiadomienie Noble Funds TFI

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu