Ważna wiadomość dla wydawców: dokumenty polityki prywatności i zasad użytkowania

W związku ze zmianami, jakie zachodzą w polityce Apple i jej dostosowywaniem do funkcjonowania na poszczególnych rynkach lokalnych, wprowadzono w ostatnim czasie kilka istotnych zmian formalnych, mających wpływ na proces akceptacji zarówno samych aplikacji, jak i produktów wewnątrz aplikacji (tzw. In-App Purchases). Jednym z wymogów, stawianych nowym aplikacjom jest wyraźne oznaczenie Polityki Prywatności i Zasad Użytkowania Aplikacji  – zarówno w samej aplikacji, jak i w jej opisie w App Store.

Dotychczasowy wymóg obejmował umieszczenie w aplikacji oraz jej opisie odnośnika URL do Polityki Prywatności wydawcy. Zgodnie z bieżącymi wymaganiami, konieczne jest również opublikowanie na stronie www oraz udostępnienie w aplikacji odnośnika do Zasad Użytkowania Aplikacji. Dotyczy to szczególnie tych aplikacji, w których oferowana jest automatycznie odnawialna subskrypcja.

Zapisy Zasad Użytkowania Aplikacji powinny w takiej sytuacji zawierać następujące informacje:
1. możliwe formy zakupu aplikacji, np. zakup pojedynczych wydań / zakup subskrypcji / możliwość logowania w aplikacji i dostęp do wydań w ramach pakietów prenumeraty, z możliwością ich zakupu bezpośrednio u wydawcy (o ile wydawca udostępnia tę możliwość)
2. wskazanie, że aplikacja oferuje możliwość zakupienia autoodnawialnej subskrypcji
3. informację o okresach obowiązywania subskrypcji oraz ich cenach
4. informację o obciążeniu konta użytkownika płatnością w momencie potwierdzenia zakupu
5. informację o możliwości odwołania / anulowania subskrypcji z poziomu konta użytkownika, z zastrzeżeniem, że subskrypcję autoodnawialną można anulować nie później, niż na 24 godziny przed terminem jej wygaśnięcia / odnowienia

Uprzejmie prosimy o możliwie najszybsze uzupełnienie wymaganej dokumentacji, opublikowanie jej na Państwa stronie www oraz udostępnienie nam odnośników do tej informacji. W sytuacji, w której Zasady Użytkowania Aplikacji będą opublikowane pod tym samym adresem URL co Polityka Prywatności, bardzo prosimy o wiadomość w momencie zaktualizowania zawartości strony.

Nie spełnienie powyższych wymagań nie spowoduje zawieszenia publikacji aktualnych wersji aplikacji, ale może utrudnić ich aktualizację w przyszłości oraz odrzucenie w procesie review nowych produktów w aplikacji (In-App Purchases), co może wpłynąć na sprzedaż poszczególnych wydań.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.
Prosimy o kontakt pod adresem: digitivo@optizenlabs.com