Rozszerzona prenumerata – jak ją wykorzystać do zwiększenia sprzedaży.

Bardzo często w naszych rozmowach z wydawcami podkreślamy fakt, że biznes wydawniczy w dzisiejszych czasach polega przede wszystkim na tworzeniu spójnych i przyjaznych odbiorcy ekosystemów dystrybucji treści. Produktem, jaki oferuje wydawca, nie jest gazeta, magazyn, czy serwis internetowy. Jest nim treść. Gazeta, serwis, aplikacja mobilna, czy e-wydanie, to tylko formy, w jakich treść jest dystrybuowana. Wybór najodpowiedniejszej to zadanie użytkownika. Rolą wydawcy jest jej dostarczenie i zlikwidowanie wszelkich barier, jakie dzielą odbiorcę od treści.

Jedną z metod takiego łamania barier jest umożliwienie odbiorcy zakupu prenumeraty w opcji rozszerzonej, obejmującej kilka możliwych form, w jakich treść jest udostępniana.

Wyobraźmy sobie sytuację, w której czytelnik zamawia prenumeratę publikacji w formie drukowanej, ale jego praca wiąże się np. z częstymi podróżami i nie jest w stanie w związku z tym regularnie sięgać po czasopismo, które ląduje na jego biurku, lub w skrzynce pocztowej. Z dużym prawdopodobieństwem po jakimś czasie zacznie mu dokuczać wrażenie źle wydanych pieniędzy – zamawia produkt, z którego nie jest w stanie w pełni skorzystać. W tej sytuacji rośnie prawdopodobieństwo utraty prenumeratora, co dla wydawcy oznacza realną stratę przychodu i czytelnika, który ze stałego, zmieni się w okazjonalnego.

Aplikacja Digitivo, którą wykorzystujecie do dystrybucji publikacji w formie wydań mobilnych, posiada rozwiązanie, które pozwala w dużym stopniu uniknąć takiej sytuacji: możliwość aktywacji rozszerzonej prenumeraty (tzw. entitlement – uprawnienia w dostępie do treści).

Rozwiązanie rozszerzonej prenumeraty niesie z sobą kilka korzyści z punktu widzenia użytkownika. Przede wszystkim pozwala mu dokonywać zakupu bezpośrednio w sklepie wydawcy, czyli w miejscu, do którego niejednokrotnie ma większe zaufanie. Znosi barierę płatności mobilnych (nadal istotną) – zamówienia usługi może dokonać z dowolnego urządzenia i zapłacić w sposób, który uważa za bezpieczniejszy. Znosi też ograniczenia systemowe, obejmujące urządzenia, z których korzysta. W przypadku „tradycyjnej” formy zakupu w aplikacji, produkt kupiony na urządzeniu z systemem iOS, nie może być skonsumowany na urządzeniu z Androidem (i odwrotnie). Entitlement pozwala użytkownikowi korzystać z pięciu dowolnych urządzeń, pod warunkiem zainstalowania na nich aplikacji, umożliwiającej pobieranie i czytanie wydań. Mechanizm tego rozwiązania jest również bardzo prosty: korzysta z tego samego loginu i hasła, którego używa podczas zakupu usługi w sklepie wydawcy.

Zrzut ekranu 2017-04-11 12.22.56

Ale jeszcze więcej korzyści ze stosowania tego rozwiązania jest w stanie osiągnąć wydawca.

  • można dzięki niemu poszerzyć swoją ofertę i wprowadzić do sprzedaży większą liczbę produktów (w tym systemie można sprzedawać zarówno subskrypcje w dowolnych konfiguracjach, jak i pojedyncze wydania magazynu).
  • pomaga zbudować solidną bazę użytkowników, wykorzystywaną później np. do wysyłki newsletterów i zwiększania wolumenu sprzedaży.
  • ułatwiając odbiorcom dostęp do treści, można znacząco podnieść wolumen liczby pobrań, zwiększając tym samym potencjał dla sprzedaży reklam w wydaniach cyfrowych.
  • pozwala na wprowadzenie alternatywnych form płatności za dostęp do wydań (np. data wall, SMS, ankiety konsumenckie itp.)
  • ułatwia komunikację oferty i realizację działań promocyjnych, kierując użytkownika na strony serwisu wydawcy
    oraz – last but not least:
  • pozwala istotnie zwiększyć poziom przychodów ze sprzedaży, ograniczając wysokość prowizji, płaconej marketom (App Store i Google Play) za dystrybucję wydań.

Entitlement gwarantuje też wysoki poziom bezpieczeństwa: aplikacja nie przechowuje żadnych danych użytkowników. Rozwiązanie jest oparte o system komunikacji aplikacji z bazą danych, zarządzaną w całości przez wydawcę.

Jeśli Wasza aplikacja nie obsługuje jeszcze rozwiązania rozszerzonej prenumeraty, a chcielibyście skorzystać z możliwości i korzyści, jakie oferuje – gorąco zapraszamy do kontaktu.