Raport roczny za 2011 r.

Zarząd Optizen Labs S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu