Raport EBI numer 28/2015

Raport okresowy za II kwartał 2015 r.

Zarząd Spółki Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie jako załącznik do niniejszej wiadomości przekazuje raport kwartalny za okres II kwartału 2015 r.

Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Łukasz Kawęcki – Członek Zarządu