Raport EBI numer 25/2015

Skonsolidowany raport roczny za 2014 rok

Zarząd Spółki Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Optizen Labs S.A. za 2014 rok.

Podstawa prawna: § 5 Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Łukasz Kawęcki – Członek Zarządu