Raport ESPI Raport RB_ASO Numer: 1/2012

Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu:
Zarząd Telecom Media S.A. informuje, że w dniu 22 marca 2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego przydzieliła Spółce dostęp do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) i w związku z tym od dnia dzisiejszego, tj. od 22 marca 2012 r. Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji z wykorzystaniem systemu ESPI.

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

  • Jacek Czynajtis Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski  Wiceprezes Zarządu