Raport ESPI Raport RB-W_ASO Numer: 2/2012

Wykaz akcjonariuszy posiadających min. 5% głosów na NWZA Spółki w dniu 15.03.2012

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd Telecom Media S.A. przekazuje w załączniku wykaz akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% liczby głosów podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 15 marca 2012 roku.

Załączniki:
Wykaz akcjonariuszy po NWZ 15.03.2012 (pdf )
Podpisy osób reprezetujących spółkę:

    • Jacek Czynajtis  Prezes Zarządu
    • Piotr Pajewski  Wiceprezes Zarządu