Raport Bieżący nr 2/2022

Warszawa, 2022-02-10 15:22:53

Zawarcie umowy na badanie sprawozdań finansowych za lata 2021 oraz 2022

Zarząd Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z Panią Jadwigą Kacperczyk, działającą pod firmą Kancelaria Biegłego Rewidenta Jadwiga Kacperczyk z siedzibą w Warszawie (firma audytorska; nr wpisu 3706), umowę na badanie sprawozdań finansowych za lata 2021 oraz 2022.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.