Raport Bieżący nr 1/2022

Warszawa, 2022-01-14 16:11:05

Daty przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Zarząd Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w 2022 roku obrotowym raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach:

• raport za IV kwartał 2021 roku – w dniu 13.02.2022 roku,
• raport za I kwartał 2022 roku – w dniu 13.05.2022 roku,
• raport za II kwartał 2022 roku – w dniu 12.08.2022 roku,
• raport za III kwartał 2022 roku – w dniu 11.11.2022 roku.

Raport roczny za 2021 rok zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 27.05.2022 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.