Raport Bieżący nr 18/2021

Warszawa, 2021-09-22 16:57:32

Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Zarząd Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Pan Jacek Czynajtis złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu ze skutkiem na dzień 22 września 2021 r.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki powołała, od dnia 23 września 2021 r., na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Łukasza Górskiego.

W załączeniu Zarząd przekazuje życiorys zawodowy powołanej osoby.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załącznik: Optizen Formularz Prezesa Zarządu lg – 2021-09-22