Raport bieżący nr 1/2021

Warszawa, 2021-01-27 12:12:33

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku

Zarząd OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż raporty okresowe Spółki w 2021 roku będą publikowane w następujących terminach:

– skonsolidowany i jednostkowy raport za IV kwartał 2020 r. – w dniu 12 lutego 2021 r.,

– skonsolidowany i jednostkowy raport za I kwartał 2021 r. – w dniu 14 maja 2021 r.,

– skonsolidowany i jednostkowy raport za II kwartał 2021 r. – w dniu 13 sierpnia 2021 r.,

– skonsolidowany i jednostkowy raport za III kwartał 2021 r. – w dniu 12 listopada 2021 r.,

Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny Emitenta za rok 2020 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 28 maja 2021 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.