Raport bieżący nr 18/2020

Warszawa, 2020-10-01 18:39:04

Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej

Zarząd Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że do Spółki wpłynęły oświadczenia dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Emitenta Pana Sebastiana Millinder, Macieja Bogaczyk, Dominika Keil o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz Macieja Kowalskiego o rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta.

Podstawa prawna: Par. 3 ust. 1 pkt 7) załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.