Raport ESPI RB-W ASO 16/2012

Korekta raportu ESPI nr 15/2012: zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów

Zarząd Optizen Labs S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż raport ESPI nr 15/2012 opublikowany w dniu 20.08.2012 zawierał błędny tytuł i treść, niezgodne z treścią załącznika do wspomnianego raportu. Spółka omyłkowo poinformowała, że udział MCI Capital TFI S.A. w ogólnej liczbie głosów w Spółce spadł poniżej progu 10%. Zgodnie ze stanem faktycznym, udział MCI Capital TFI S.A. spadł do poziomu 43,41% ogólnej liczby głosów w Spółce. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Zawiadomienie MCI

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu