Raport ESPI nr 8/2017

Powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję
Data: 2017-06-22 16:23:26

Zarząd OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 21 czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu Emitenta, na kolejną, dwuletnią kadencję następujące osoby:

– Pana Jacka Czynjtis powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki (uchwala nr 11),
– Pana Macieja Soprycha, powierzając mu funkcję Członka Zarządu Spółki (uchwała nr 12),

Życiorysy zawodowe powołanych członków Zarządu znajdują się na stronie internetowej Spółki.

W załączeniu Emitent publikuje Informacje, w zakresie o którym mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w odniesieniu do członków Zarządu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
Formularz dla Prezesa Zarządu
Formularz dla Członka Zarządu