Raport Bieżący nr 34/2015

Zarząd OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 6 listopada 2015 roku opublikował raport kwartalny z działalności Emitenta za III kwartał 2015 roku omyłkowo wybierając „typ raportu” jako raport bieżący i został mu nadany nr 32/2015. Po interwencji autoryzowanego doradcy zamieścił raport poprawnie wybierając „typ raportu” jako raport kwartalny, któremu został nadany numer 33/2015. Treści obu raportów są identyczne.

Podstawa prawa: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu” Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”