Raport EBI numer 17/2012

Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2012 r.

Zarząd Optizen Labs S.A. informuje, iż zmianie uległ dotychczasowy harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2012, który został opublikowany w raporcie bieżącym EBI nr 12/2012 w dniu 15.05.2012.

Zmiana harmonogramu polega na przesunięciu daty publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2011. Pierwotnie raport ten miał zostać przekazany do publicznej wiadomości w dniu 14.06.2012. Zgodnie z nowym harmonogramem, raport roczny zostanie opublikowany w dniu 17.06.2012. Terminy przekazania pozostałych raportów okresowych nie uległy zmianie.

Poniżej zaktualizowany harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2012:
15.05.2012 – raport kwartalny za I kw. 2012 (opublikowano)
17.06.2012 – raport roczny za rok obrotowy 2011
10.08.2012 – raport kwartalny za II kw. 2012
14.11.2012 – raport kwartalny za III kw. 2012

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 (,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu