Jednostkowy raport roczny spółki OPTIZEN LABS S.A. za 2017 rok

Warszawa, 2018-06-01 , godz. 17:30:37

Zarząd OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje jednostkowy raport roczny Spółki OPTIZEN LABS S.A. za 2017 rok.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt.2 i ust.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Jednostkowy raport roczny za 2017

Załącznik nr 1 – Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe 2017-12-31

Załącznik nr 2 – Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki 2017-12-31

Załącznik nr 3 – Opinia i raport biegłego rewidenta w sprawie sprawozdania jednostkowego OL SA

Najnowsze posty