Skonsolidowany raport roczny spółki OPTIZEN LABS S.A. za 2017 rok

Warszawa, 2018-06-01 , godz. 17:25:33

Zarząd OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport roczny Spółki OPTIZEN LABS S.A. za 2017 rok.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt.2 oraz ust.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

Załączniki:

Skonsolidowany raport roczny 2017

Załącznik nr 1 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2017-12-31

Załącznik nr 2 – Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Optizen Labs SA za 2017

Załącznik nr 3 – Opinia i raport biegłego rewidenta w sprawie sprawozdania skonsolidowanego za rok 2017

Najnowsze posty