Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2018 r.

Warszawa, 2018-08-14 13:08:25

Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2018 r.

 

Zarząd Spółki OPTIZEN – LABS S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny Emitenta za okres od 01.04.2018 roku do 30.06.2018 roku.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Załączniki: Optizen Labs raport kwartalny za 2 Q 2018

Najnowsze posty