Raport ESPI RB-W ASO 14/2012

Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Optizen Labs S.A. (dalej “Spółka”) informuje, iż w dniu 13 sierpnia 2012 roku otrzymał od Noble Funds TFI S.A. zawiadomienie o zejściu poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik: Zawiadomienie Noble Funds TFI SA

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu
  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

Najnowsze posty