Raport ESPI RB-W ASO 13/2012

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Optizen Labs S.A. (dalej “Spółka”) informuje, iż w dniu 10 sierpnia 2012 roku otrzymał od Pana Łukasza Kawęckiego, Dyrektora Zarządzającego Spółki, zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik: Zawiadomienie Łukasz Kawęcki

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

Najnowsze posty