Raport EBI numer 6/2012

Oświadczenie Spółki w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego

Podstawa prawna: §4 ust. 3 Załącznika nr 3 („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Zarząd spółki Telecom Media S.A. przekazuje oświadczenie w sprawie stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonych przez „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Załączniki:
Oświadczenie Zarządu w spr stosowania zasad Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

Najnowsze posty