Raport EBI numer 5/2012

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A i B Spółki

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A i B Spółki Zarząd Telecom Media S.A. informuje, iż w dniu 9 marca 2012 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 218/2012, zgodnie z którą określono dzień 13 marca 2012 roku jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela Emitenta:
a) 3.620.000 (trzech milionów sześciuset dwudziestu tysięcy) akcji serii A,
b) 173.337 (stu siedemdziesięciu trzech tysięcy trzystu trzydziestu siedmiu) akcji serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLTLCMD00018″.

Wszystkie akcje notowane będą na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą TELECOMMD i oznaczeniem TCM.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Piotr Pajewski – Wiceprezes Zarządu

Najnowsze posty