Raport EBI nr 9/2017

Brak odbycia się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2017 roku.
Data: 2017-06-29 12:06:02

Zarząd Spółki OPTIZEN LABS S.A. („Spółka”) informuje, że żaden z akcjonariuszy Spółki nie zarejestrował się na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29 czerwca 2017 r., o którego zwołaniu Spółka informowała w dniu 2 czerwca 2017 r. raportem bieżącym nr 7/2017. W związku z czym Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na ten dzień nie odbyło się.

Zarząd Spółki informuje, że w najbliższym możliwym terminie zostanie zwołane kolejne Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 6a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Najnowsze posty