Raport bieżący nr 3/2017/ESPI

Brak odbycia się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2017 roku.
Data: 2017-06-29

Zarząd Spółki OPTIZEN LABS S.A. _”Spółka”_ informuje, że żaden z akcjonariuszy Spółki nie zarejestrował się na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29 czerwca 2017 r., o którego zwołaniu Spółka informowała w dniu 2 czerwca 2017 r. raportem bieżącym nr 1/2017. W związku z czym Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na ten dzień nie odbyło się.

Zarząd Spółki informuje, że w najbliższym możliwym terminie zostanie zwołane kolejne Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Najnowsze posty