Raport Bieżący nr 12/2021

Warszawa, 2021-07-01 10:39:55

Wypowiedzenie umów z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd OPTIZEN LABS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2021 Emitent wypowiedział Autoryzowanemu Doradcy ABISTEMA Kancelaria Doradcza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie:

– z dnia 2 marca 2015 r. świadczenia usług Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu,

– z dnia 30 czerwca 2015 r. świadczenia usług AD przy wprowadzeniu akcji serii C,D,E i F do obrotu na ASO.

Umowy zostaną rozwiązane z dniem 31 lipca 2021 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Najnowsze posty