Raport Bieżący nr 11/2021

Warszawa, 2021-06-30 20:03:50

Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję

Zarząd OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2021 roku Rada Nadzorcza powołała uchwałą nr 2/06/2021 Pana Jacka Czynajtisa na kolejną kadencję Prezesa Zarządu.

Życiorys zawodowy powołanego Prezesa Zarządu znajduje się na stronie internetowej Spółki.

W załączeniu Emitent publikuje Informacje, w zakresie o którym mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w odniesieniu do członków Zarządu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załącznik: Formularz_prezes zarządu_30.06.2021

Najnowsze posty