Raport okresowy nr 4/2019

Warszawa, 2019-05-28 18:47:05

Skonsolidowany raport roczny spółki OPTIZEN LABS S.A. za 2018 rok

Zarząd Spółki OPTIZEN – LABS S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport roczny Spółki OPTIZEN LABS S.A. za 2018 rok

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

sprawozdanie z badania SKONS. SF OPTIZEN LABS_2018_20190528

Sprawozdanie Grupy Kapitałowej Optizen Labs SA za 2018_JC_28.05.2019

Optizen skonsolidowany raport roczny 2018 (2)

Skonsolidowane_SF_OLSA20181231_20190525_skoryg

Najnowsze posty