Raport okresowy nr 5/2019

Warszawa, 2019-05-28 19:03:26

Jednostkowy raport roczny spółki OPTIZEN LABS S.A. za 2018 rok

Zarząd Spółki OPTIZEN – LABS S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje jednostkowy raport roczny Spółki OPTIZEN LABS S.A. za 2018 rok

Podstawa prawna: §5 ust.2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Optizen Labs s a w roku 2018_28.05.2019

sprawozdanie z badania OPTIZEN LABS_2018_20190528

Optizen Jednostkowy raport Roczny za 2018

Jednostkowe_SF_OLSA20181231_20190528

Najnowsze posty