Raport EBI nr 22/2015

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

Zarząd Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 2/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku, niniejszym informuje, że zmianie ulegnie termin publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2014. Zgodnie z pierwotnie opublikowanym harmonogramem publikacji raportów okresowych termin publikacji raportu rocznego za 2014 rok został wyznaczony na dzień 26 czerwca 2015 roku.

Nowy termin publikacji raportu rocznego za rok 2014 został ustalony na dzień 30 czerwca 2015 roku. 

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych wskazane w raporcie bieżącym EBI nr 2/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku pozostają bez zmian, a ewentualne korekty będą przekazywane przez Emitenta w formie raportów bieżących.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Łukasz Kawęcki – Członek Zarządu

Najnowsze posty