Raport EBI numer 31/2015

Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu 

Zarząd Spółki Optizen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 30 września 2015 r. Pan Łukasz Kawęcki złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Emitenta. Pan Łukasz Kawęcki jako przyczynę rezygnacji podał względy osobiste. Optizen Labs S.A. składa serdeczne podziękowania Panu Łukaszowi Kawęckiemu za dotychczasową pracę w Zarządzie. Pan Łukasz Kawęcki będzie w dalszym ciągu współpracował z Emitentem. 

Podstawa prawna: § ust. 3. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.  

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

Najnowsze posty