Raport EBI numer 27/2015

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 sierpnia 2015 roku.

Zarząd Optizen Labs Spółka Akcyjna na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 sierpnia 2015 roku, które rozpocznie się o godz. 10:00 pod adresem: Wita Stwosza 18, 02-661 Warszawa.

W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały:
1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uwzględniający planowane zmiany Statutu Spółki;
2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;
3) formularz pełnomocnictwa;
4) instrukcja do głosowania. 


Podstawa prawna: 
§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu
  • Łukasz Kawęcki – Członek Zarządu

Najnowsze posty