Raport EBI numer 15/2013

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd Optizen Labs S.A. informuje, iż w dniu 5. lipca 2013 roku Emitent otrzymał informację od MCI. Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, który działając na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Emitenta, powołał Pana Dominika Biegaja na funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta na wspólną kadencję razem z pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 (“Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Czynajtis – Prezes Zarządu

Najnowsze posty